ZESTAW DO PROGRAMOWANIA KART Powiększ

ZESTAW DO PROGRAMOWANIA KART

Nowy produkt

AMPS RFID Manager

Więcej szczegółów

termin realizacji 2-4 tygodnie

1 968,00 zł z podatkiem VAT

Więcej informacji

Pakiet AMPS RFID Manager zawiera:
• czytnik / programator kart Mifare
• oprogramowanie AMPS RFID Manager

Pakiet ma zastosowania w systemach rozliczania energii elektrycznej w miejscach ogólnodostępnych np. na campingach, przystaniach jachtowych (marinach), na ogródkach działkowych, na cmentarzach, w miejscach mycia samochodów. Rozliczenie z odbiorcą następuje z zastosowaniem kart zbliżeniowych Mifare .

1. Zasada działania systemu przedpłatowego

Za pomocą programu AMPS RFID Manager oraz programatora kart zbliżeniowych Mifare administrator konfiguruje każdemu Klientowi osobistą kartę na której zapisuje kredyt jednostek energii do wykorzystania. Proces aktywacji jednej karty zajmuje ok. 1 minuty.

Wbudowany w urządzenie dystrybuujące (np. rozdzielnica) moduł przedpłatowy posiada wyświetlacz LCD informujący użytkowników (klientów) o stanie poszczególnych wyjść sterujących układu oraz o dostępnym kredycie dla konkretnego wyjścia (gniazda, odbiornik).

Po przyłożeniu karty zbliżeniowej z naładowanym kredytem do czytnika RFID, moduł przedpłatowy za pomocą przekaźnika otwiera dopływ prądu do pierwszego wolnego gniazda sieciowego lub odbiornika

W przypadku oferowanych przez nas rozdzielnic - moduł przedpłatowy niezależnie steruje dopływem prądu do wszystkich czterech gniazd. Zajęcie gniazda przez użytkownika jest sygnalizowane przez świecenie diody LED umieszczonej ponad gniazdem. Do każdego z gniazd rozdzielnicy przypisany jest oddzielny licznik energii. Liczniki posiadają wyjścia impulsowe. Każde zużycie 0.001 kWh powoduje wysłanie impulsu do modułu przedpłatowego, który odejmuje zużytą wartość od wczytanego kredytu z karty. Tak samo wygląda algorytm działania w przypadku pozostałych gniazd. Po ponownym przyłożeniu karty przez użytkownika, zostaje odcięty dopływ prądu i zajmowane gniazdo zostaje zwolnione dla kolejnego użytkownika.

Aplikacja AMPS RFID Manager pozwala generować raport sprzedaży z ostatniej doby, a także raporty sprzedaży z wybranego przedziału czasu.

2. Główne korzyści osiągane przez użytkowników
• całodobowy dostęp do energii elektrycznej w miejscach ogólnodostępnych
• ścisłą kontrolę zużycia energii przez administratorów mariny
• samoobsługę przez odbiorców energii (bez każdorazowej interwencji pracownika obsługi)
• swobodny wybór czasu i ilości zakupionej energii przez Odbiorcę
• ochronę przed nieuprawnionym poborem energii, a tym samym wyeliminowanie strat z tytułu kradzieży prądu.

3. Wymagania dot. instalacji
Program AMPS RFID Manager może być instalowany na komputerach PC na systemach 32 i 64 bitowych MS Windows „XP”, „VISTA” oraz „7”.
Programator kart zbliżeniowych dołączany jest do komputera przez USB.