Podzielnik ciepła E-ITN 30.5 [zestaw montaż.]

Nowy produkt

Apator E-ITN 30.5 - cena uzależniona od kursu euro

Więcej szczegółów

20 Towary

75,00 zł z podatkiem VAT

Dane

Dostępność Na zamówienie

Więcej informacji

Cena podzielnika została skalkulowana dla przelicznika 1 EUR/4,45 PLN
dotyczy zakupów detalicznych i wynika. W przypadku zakupów hurtowych cena jest negocjowana

Nowej generacji podzielnik kosztów zużycia ciepła z bezprzewodowym systemem transmisji danych, charakteryzujący się doskonałym wykorzystaniem możliwości technologii mikroprocesorowej oraz nowoczesnym wzornictwem.

ZASTOSOWANIE
Podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 30.5 przeznaczony jest do obliczania kosztów ogrzewania pomieszczeń z systemami grzewczymi.
Zalecany zakres stosowania- poziome lub pionowe systemy grzewcze z jedną rurą lub z dwoma rurami ze średnią minimalną projektową temperaturą nośnika ciepła większą bądź równą 35°C i maksymalną mniejszą bądź równą 90°C.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
PN-EN 13757-4:2005 (U) System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych - Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt
miernika drogą radiową pracującego w paśmie SRD od 868 do 870 MHz).
PN-EN 834:1995 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE :
Bezprzewodowy system transmisji danych realizowany jest przez port podczerwieni, bądź przez interfejs radiowy co skraca czas rozliczenia i obniża jego koszt. Odczyt radiowy odbywa się przed drzwiami lokalu (przed budynkiem), bez wchodzenia do środka pomieszczenia, co wyklucza obecność osoby odczytującej w mieszkaniu podczas odczytu. Podzielnik posiada ergonomicznie usytuowany wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt bieżących wartości zużycia ciepła. Ponadto dane te rejestrowane są w module pamięci wewnętrznej, dzięki czemu istnieje możliwość dokonania pełnej analizy zużycia ciepła i warunków w jakich pracował podzielnik przez sezon grzewczy.
Podzielnik E-ITN 30.5 oprócz precyzyjnego pomiaru temperatury grzejnika, posiada funkcje umożliwiającą rejestrację średnich temperatur pomieszczenia w którym został zainstalowany. Nie wymagana jest przy tym instalacja i konfiguracja dodatkowych urządzeń. Ponadto podzielnik pracuje w oparciu o oprogramowanie uwzględniające rzeczywiste zużycie ciepła przez dany lokal mieszkalny, a w tym także ciepło pozyskane z pionów grzewczych oraz z międzylokalowej wymiany ciepła.
Każda próba nieautoryzowanej manipulacji (zerwanie plomby elektronicznej), próba demontażu grzejnika z podzielnikiem lub stosowanie przeszkód cieplnych przed grzejnikiem (meble, zasłony itp.), jest rejestrowana z dokładną datą jej wystąpienia. Informacja o manipulacji jest przesyłana podczas najbliższego odczytu radiowego.