Przy wprowadzaniu jakiegokolwiek systemu zdalnego odczytu trzeba się zastanowić nad kilkoma aspektami, które mogą zdecydować o powodzeniu technicznym i ekonomicznym tego przedsięwzięcia:

NIEZAWODNOŚĆ KOMUNIKACJI - porażką zakończy się wdrożenie systemu, w którym część wodomierzy, podzielników, czy innego typu liczników będzie "niewidoczna" dla urządzeń odczytujących i będzie trzeba zlecać inkasentom "doczytywanie" części liczników. W systemie zdalnego odczytu perfekcyjnie musi działać transmisja danych z urządzenia pomiarowego (wodomierza, podzielników ciepła lub innego typu liczników) do urządzenia odczytującego.

Jeśli zaś zdecydujemy się na system on-line, dodatkowej ocenie podlegać musi także transmisja danych do serwerów rozliczeniowych operatora sieci (radiowa, komórkowa, przewodowa, internetowa, itp.).

ELASTYCZNOŚĆ ODCZYTÓW - system powinien pozwalać na przeprowadzanie odczytów z dowolną częstotliwością, np. zastosować rozliczenia miesięczne, tak jak płacimy rachunek za telefon, a nawet dostarczanie klientom dziennych zestawień zużycia. Współczesne systemy zdalnego odczytu są de facto bardziej narzędziem do kontroli i zarządzania siecią i licznikami, niż systemami odczytu danych raz na rok. 

JEDNOCZESNOŚĆ ODCZYTÓW – zasadniczą korzyścią z systemów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych jest ustalenia stanu liczydła na konkretna datę i godzinę. Odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku na dany dzień (w jednym czasie), przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego. W trakcie odczytu Inkasent pobiera aktualną wartość zużycia oraz 12 ostatnich wartości miesięcznych zapisanych przez nakładkę radiową

SZEROKI WACHLARZ DANYCH POMIAROWYCH - system zdalnego odczytu powinien rejestrować dodatkowe parametry pozwalające analizować w ramach wątpliwości pracę sieci i zachowania Odbiorców. System powinien mieć mozliowśc generowani następujących alarmów:

  • Alarm zdjęcia nakładki
  • Alarm przepływu wstecznego
  • Alarm przyłożenia magnesu

a także sygnalizacje m.in.

  • Przepływu maksymalnego/minimalnego
  • Wykrycia wycieku
  • Stanu naładowania baterii
  • Silnego oświetlenia (próba ingerencji w elementy optyczne)

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA - rozliczanie mediów komunalnych w oparciu o system prognoz zużycia będzie dozwolony w Polsce jedynie przez kilka najbliższych lat. Instytucje Unii Europejskiej zdecydowanie forsują zmiany w prawie Państw Członkowskich, które wykluczą stosowanie prognoz. Do roku 2020 rachunki prognozowane mają zniknąć z rynku energii elektrycznej i cieplnej. Dopuszczalne będzie wystawianie faktur jedynie w oparciu o faktyczne zużycie prądu lub energii cieplnej. 

PODSUMOWANIE: opłacalność inwestycji w system zdalnego odczytu wodomierzy/podzielników ciepła/innych urządzeń pomiarowych ściśle zależy od prawidłowego rozeznania własnych potrzeb oraz możliwości oferowanych systemów.

Pochopna decyzja w tym zakresie może spowodować konieczność dokupienia brakujących elementów systemu, a najgorszym przypadku – konieczność wymiany na nowy – spełniający wymagania eksploatacyjne oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa