Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.SprytneLiczniki.pl  jest Smartbits Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-210, ul. Kwiska 5/7 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod  nr 0000371011, miejsce przechowywania dokumentów Spółki - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 27.000 PLN w pełni opłacony, NIP: 522-296-65-56 oraz  REGON 142696738. Rachunek bankowy: Alior Bank 24 2490 0005 0000 4520 9795 9596.

Specjalizujemy się w sprzedaży nowych produktów z zakresu elektrotechniki, a w szczególności inteligentnych liczników i mierników energii, wody i gazu, a także oprogramowania komputerowego pozwalającego na zdalny odczyt liczników oraz zarządzania systemami inteligentnego opomiarowania budynków przemysłowych.

Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie ofertę kupna określonego towaru. Fakt zawarcia umowy zostanie potwierdzony drogą mailową.

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

Dowodem zakupu w sklepie internetowym jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.