16 grudnia 2014 Prezes URE zatwierdził taryfy: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD

Zmiana taryfy ogółem

Zmiana taryfy    w grupach G

Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G

Łączna zmiana rachunku dla odbiorców w grupach G

 

%

%

%

%

ENEA Operator

3,2

3,1

0,7

1,8

ENERGA Operator

4,4

4,6

0,0*

2,3*

PGE Dystrybucja

3,4

2,5

0,6

1,5

RWE Stoen Operator

3,2

3,3

**

**

TAURON Dystrybucja

4,4

3,6

0,8***

1,9***

RAZEM

3,9

3,4

0,5****

1,8****

*) Energa Obrót na dzień 17-12-2014 r. nie posiada zatwierdzonej taryfy na 2015,

**) RWE Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,

***) TAURON Sprzedaż GZE  nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia - przedstawiono skutki dla odbiorców TAURON Sprzedaż (bez obszaru gliwickiego TAURON Dystrybucja),

****) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator

Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby zwiększenia nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.

Wg obliczeń URE, klienci korzystający z usługi kompleksowej  w grupie taryfowej G11:

- przyłączeni do sieci PGE  zapłacą średnio miesięcznie ok. złotówki netto więcej

- przyłączeni do sieci Tauron zapłacą więcej ok. dwa złote netto.

(obliczenia dla średniego zużycia w grupie G11).

Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energia „zielona”, energia z kogeneracji).

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2015 roku.

Decyzje zatwierdzające taryfy opublikowane zostały w Biuletynach Branżowych URE - Energia elektryczna z dnia 17 grudnia 2014 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.